Περιοδικός Ιατρικός Έλεγχος & Εξετάσεις

Η Biosafety συνεργάζεται με πιστοποιημένα Βιοχημικά και Μικροβιολογικά εργαστήρια, διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους και αναλαμβάνει όλα τα είδη εργαστηριακών εξετάσεων.

Ανάλογα με το είδος τους, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από τους Ιατρούς Εργασίας που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της Biosafety και διεξάγονται στους χώρους εργασίας ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Όλα τα αποτελέσματά των Ιατρικών Εξετάσεων ελέγχονται και επιβεβαιώνονται πολλαπλώς, αξιολογούνται από τον Ιατρό Εργασίας και είναι υπό την έγκριση του Επιστημονικού Υπευθύνου των Ιατρών Εργασίας της Biosafety.

Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων είναι πάγια αρχή και προϋπόθεση για την παροχή των Υπηρεσιών Υγείας.

image

Κατάλογος κλινικών, εργαστηριακών και λειτουργικών ελέγχων της Biosafety

Αιματολογικός Έλεγχος

Βιοχημικός
Μικροβιολογικός
Μετρήσεις χημικών ουσιών

Απεικονιστικός Έλεγχος

Ακτινολογικός
Υπερηχογραφικός
Ειδικοί έλεγχοι (CT, MRI, ραδιοϊσοτοπικός)

Λειτουργικός Έλεγχος

Πνευμονολογικός (σπιρομέτρηση κ.α.)
Οφθαλμολογικός (έλεγχος οπτικής οξύτητας κ.α.)
Ωτορινολαρυγγολογικός (ακουόγραμμα κ.α.)
Καρδιολογικός (καρδιογράφημα κ.α.)
Ειδικές λειτουργικές μετρήσεις & έλεγχοι όλων των ειδικοτήτων της ιατρικής επιστήμης, όποτε κριθεί απαραίτητο από τον Ιατρό Εργασίας