Στελέχωση & Εξοπλισμός Σταθμών Πρώτων Βοηθειών

Η Biosafety μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των υποδομών Πρώτων Βοηθειών και Υγείας σε εργασιακούς χώρους σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, σε κάθε είδους δραστηριότητα, σε όλη την Ελλάδα.

image

Υπηρεσίες Υποστήριξης "Σταθμών Πρώτων Βοηθειών" & "Ιατρείων" στους χώρους εργασίας

Οργάνωση

Αφορά περιπτώσεις εργοταξίων (απομακρυσμένων ή μη) σε κάθε περιοχή της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Ελλάδας, υφιστάμενες εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες, κτήρια υπηρεσιών γραφείων, εμπορικά κέντρα, χώρους συνάθροισης κοινού κ.λπ.

Στελέχωση

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό (Ιατρούς, Νοσηλευτές) με περιοδική ή μόνιμη (full-time) παρουσία στο χώρο που θα ορισθεί και στις ώρες (βάρδιες) που χρειάζονται.

Εξοπλισμός

Αφορά στο απαραίτητο και προβλεπόμενο ιατροφαρμακευτικό υλικό και εξοπλισμό όπως φαρμακεία, φορεία, κλίνες εξέτασης, εργαλεία εξέτασης κ.λπ.