Εμβολιασμοί

Η νομοθεσία μέσω του ΚΝΥΑΕ 3850/2010 και του Π.Δ. 186/1995 προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα εμβολιασμού.

Η διαδικασία εμβολιασμού είναι σημαντική και η υλοποίησή της προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου από την πλευρά του παρόχου της Υπηρεσίας Υγείας.

Η Biosafety μέσω του δικτύου συνεργατών της Ιατρών Εργασίας, έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και να υλοποιήσει προγράμματα εμβολιασμού, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

image

Συνήθεις εμβολιασμοί

Αντιτετανικός

Για εργαζόμενους σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους, με κίνδυνο τραυματισμού όπως εργοτάξια, αγροτικές εργασίες κ.λπ.

Αντιγριπικός

Για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτικούς, άτομα με βεβαρυμένο ατομικό ιατρικό ιστορικό και προβλήματα αναπνευστικού κ.λπ.

Ηπατίτιδας Α

Για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, προσωπικό συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων, εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος & τροφίμων, προσωπικό βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών κ.ο.κ.

Ηπατίτιδας Β

Για επαγγελματίες της υγείας, εργαζόμενους εργαστηρίων, υπηρεσιών καθαριότητας, προσωπικό συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων κ.α.