Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Ο στόχος της εκμάθησης παροχής Πρώτων Βοηθειών είναι η απόκτηση πρακτικής γνώσης η οποία θα είναι πολύτιμη για τους συμμετέχοντες, τόσο στην εργασία τους, όσο και σε κάθε στιγμή της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής.

Η εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών υλοποιούνται από εισηγητές συνεργάτες της Biosafety, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από το European Resuscitation Council, ΕRC (click link!)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση με τριετή διάρκεια ισχύος.

image

Πιστοποιημένη εκπαίδευση παροχής Πρώτων Βοηθειών από τη Biosafety

Πρώτες Βοήθειες - BLS/AED

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες – Basic Life Support & use of Automated External Defibrillator, προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες.
Περιλαμβάνει δύο ενότητες, τη θεωρητική κατά την οποία παρουσιάζονται όλες οι βασικές αρχές, τα διεθνή πρωτόκολλα, ο εξοπλισμός και οι περιπτώσεις ανάγκης παροχής Πρώτων Βοηθειών και την πρακτική κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με βιωματικό τρόπο στην αναγνώριση του επείγοντος, τη διαχείριση του αεραγωγού και της πνιγμονής, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τη θέση ανάνηψης κ.λπ. ενώ δίδεται βαρύτητα στη χρήση απινιδωτή με εξάσκηση σε αυτόν.

Πρώτες Βοήθειες - Trauma Support

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες – Trauma Support, αποτελεί συνέχεια της εκπαίδευσης BLS/AED.
Περιλαμβάνει εκτεταμένη θεωρητική κατάρτιση και δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού όπως γάζες, επίδεσμοι, νάρθηκες, αερονάρθηκες, σύστημα τουρνικέ κ.λπ. Οι συμμετέχοντες εκτελούν σενάρια επίδεσης με χρήση επιδέσμων, διαχείρισης αιμορραγίας, περιποίησης τραύματος, ίσχαιμο περίδεση, διαχείριση και περιποίηση εγκαύματος.
Εισαγωγικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται πρακτική άσκηση επανάληψης των γνώσεων BLS, τις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν ήδη διδαχθεί.

Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά & Ειδικές Ομάδες Ανθρώπων

Η Biosafety έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε παιδιά, βρέφη και ειδικές ομάδες ανθρώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και φροντίδας.