Υπηρεσίες Υγείας

Η Biosafety διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό και την εμπειρία για την οργάνωση και την παροχή Υπηρεσιών Υγείας προς τις επιχειρήσεις.

Εκτός των καθιερωμένων ελέγχων και επισκέψεων των Ιατρών Εργασίας, η Biosafety μπορεί να καλύψει μέρος ή να αναλάβει εξ ολοκλήρου την διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος υγείας των εργαζομένων το οποίο συσχετίζεται με την εργασία τους.

image