Υγεία στους χώρους εργασίας

Με δίκτυο συνεργατών Ιατρών Εργασίας σε όλη την Ελλάδα, η Biosafety έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας σε κάθε επιχείρηση.

Το δίκτυο της Biosafety περιλαμβάνει Ιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής Εργασίας και Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν νόμιμο δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

image