Συστήματα Διαχείρισης

Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων με τον ισχυρό οικονομικό ανταγωνισμό και τις ειδικές απαιτήσεις, η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης είναι απαραίτητη για την οργάνωση, τη λειτουργεία και την εικόνα των εταιρειών.

Η υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων και η συνέπεια στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης.

Αυτή η προσπάθεια των επιχειρήσεων ενισχύεται με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης, τα οποία προσδίδουν κύρος και αναγνώριση στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ενισχύουν την οργάνωση και τη λειτουργικότητά τους.

Η Biosafety διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Ασφάλειας Τροφίμων, Ασφάλειας Πληροφοριών κ.ο.κ.

 

image

Οι υπηρεσίες της Biosafety

Η εταιρεία ως αρωγός και σύμβουλος προς τις σύγχρονες επιχειρήσεις:

  • εκπονεί τη διαγνωστική μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης
  • συμμετέχει στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης
  • υποστηρίζει την εταιρεία κατά την εφαρμογή του συστήματος και εντοπίζει απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες πριν την πιστοποίηση του
  • συντονίζει, καθοδηγεί και συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού
  • διευκολύνει την απαραίτητη επικοινωνία με τρίτους φορείς κατά την προετοιμασία της επιθεώρησης
  • παρίσταται κατά την επιθεώρηση και διευκολύνει τη διαδικασία αν απαιτηθεί