Ψηφιακές Υπηρεσίες & on-line Εφαρμογές

Η Biosafety παρακολουθεί διαρκώς τις προκλήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ότι σχετίζεται με τις εξελίξεις στον κλάδο της Υγείας & Ασφάλειας και μπορεί ν’ ανταποκριθεί  με επάρκεια στις νέες απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και αναπτύσσοντας on-line Εφαρμογές.

Η εταιρεία έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις λειτουργίες του SEPEnet (click link!) και μπορεί να υποστηρίζει τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καθώς επίσης και όλους τους μηχανικούς του δικτύου της, στις περιπτώσεις που χρειαστούν βοήθεια για τη χρήση και τη σωστή εφαρμογή των λειτουργιών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

image