Διερεύνηση Ατυχημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΝΥΑΕ 3850/2010, στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο Τεχνικός Ασφάλειας της επιχείρησης έχει ως υποχρέωση:

  • να ερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος
  • να αναλύσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του
  • να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιου ατυχήματος στο μέλλον

Η διερεύνηση ενός ατυχήματος είναι μία κρίσιμη διαδικασία με εξέχουσα σημασία που απαιτεί ειδική τεχνική γνώση, μέθοδο και εμπειρία.

Αντίστοιχα, η Έκθεση Διερεύνησης & Ανάλυσης των αιτίων του εργατικού ατυχήματος που περιλαμβάνει προτάσεις διορθωτικών μέτρων, αποκτά βαρύνουσα σημασία, δεδομένου ότι μεταξύ άλλων έχει και νομική υπόσταση.

image

Root Cause Analysis

Για την ουσιαστική διερεύνηση ενός συμβάντος, ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να αναγνωρίσει:

  • τα άμεσα (προφανή) αίτια (immediate causes)
  • τα βαθύτερα αίτια (underlying causes) ή αλλιώς ριζικές αιτίες (root causes)

Έχει αποδειχθεί ότι, πριν από ένα σοβαρό ατύχημα έχουν προηγηθεί αρκετά μικρότερα ατυχήματα και πριν από αυτά πολλά παρ’ ολίγον ατυχήματα τα οποία έχουν προκύψει από υπερπολλαπλάσιες μη ασφαλείς συμπεριφορές και επιλογές.

Εντοπίζοντας τα ριζικά αίτια μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης ατυχημάτων.

Η RCA επιτρέπει στον εργοδότη-επιχείρηση να εντοπίσει τις συστημικές αιτίες των ατυχημάτων και όχι απλά και μόνο τις άμεσες.

Τα στελέχη της Biosafety έχουν τη γνώση και την εμπειρία στη χρήση μεθόδων ανάλυσης και διερεύνησης ατυχημάτων όπως οι Fault Tree Analysis, 5M/8M, Five Why, Fishbone Diagram (Ishikawa), κ.α.