Αυτοψίες & Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης

Τα ατυχήματα έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Η νομική διάσταση των ατυχημάτων απαιτεί επιστημονική προσέγγιση προκειμένου να αναδεικνύονται οι πραγματικές συνθήκες ενός συμβάντος και να αποδίδονται οι ευθύνες που αναλογούν στα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Αυτοψία και η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης είναι βασικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνει:

  • έρευνα συνθηκών ατυχήματος και μαρτυρίες
  • νομική και τεχνική τεκμηρίωση
  • ανάλυση ριζικών αιτιών & συμπεράσματα
  • φωτογραφίες, σχέδια, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία
  • αντιπαράθεση στοιχείων, εκθέσεις, αναφορές, καταθέσεις

Οι εμπειρογνώμονες της Biosafety σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, αναλαμβάνουν την διενέργεια αυτοψιών και την εκπόνηση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.

image