Νομική Υποστήριξη

Τα στελέχη της Biosafety σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς συμβούλους, που εξειδικεύονται στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, αναλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε περιπτώσεις συμβάντων με εμπλοκή εργαζομένων, σε ζητήματα ελέγχων και επιβολής προστίμων από τα ελεγκτικά όργανα, στην προετοιμασία σχεδίων απαντητικών επιστολών προς τις αρμόδιες αρχές, στην εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης και την υποστήριξη ενώπιον των δικαστικών αρχών.

image