Ασφάλεια Τροφίμων

Η Biosafety σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υγιεινή και την Ασφάλεια Τροφίμων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος & εστίασης, σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες-εργαστήρια παραγωγής τροφίμων και σε εταιρείες και αλυσίδες καταστημάτων εμπορίας τροφίμων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Biosafety αφορούν: 

  •   την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων
  •   τη Διασφάλιση και τον Έλεγχο Ποιότητας
  •   τη Διεξαγωγή Εσωτερικών & Εξωτερικών Επιθεωρήσεων
  •   τις Εκπαιδεύσεις και την Πιστοποίηση του Προσωπικού
image