Μετρήσεις – Περιβάλλον – Ποιότητα

Οι Μετρήσεις Παραγόντων, αποτελούν σημαντικό μέσο για την αναγνώριση των κινδύνων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας, εκτιμώντας την έκθεση των εργαζομένων σε αυτούς καθώς και την πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας τους.

Παράλληλα, η ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς επίσης η διασφάλιση και ο έλεγχος της ποιότητας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

Σε πολλές περιπτώσεις Ποιότητα-Υγεία-Ασφάλεια-Περιβάλλον βρίσκονται μαζί ενταγμένα στο ίδιο πλαίσιο-σύστημα διαχείρισης ως QHSE Management (Quality, Health, Safety, Environment) και συνήθως υπό την ευθύνη της ίδιας διοικητικής διεύθυνσης, τμήματος ή/και προσώπων.

image