Method of Statement

Στις περιπτώσεις των κατασκευαστικών έργων ζητείται συχνά να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας μία αναλυτική περιγραφή της Μεθόδου Εργασιών (Method of Statement).

Η Μέθοδος Εργασίας συμπληρώνει την τεχνική περιγραφή του έργου δίνοντας μια σαφή και λεπτομερή απόδοση των εργασιών που θα λάβουν χώρα σε αυτό αλλά και του χρονοδιαγράμματος με το οποίο θα εξελιχθούν.

Η Biosafety αναλαμβάνει την εκπόνηση Method Of Statement για κάθε είδους κατασκευαστικό έργο.

image

Το πλήρες Method of Statement περιλαμβάνει:

  • την ανάλυση του έργου κατά βήματα
  • την παρουσίαση του συνόλου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί όπως μηχανήματα, οχήματα, εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός
  • τα υλικά
  • τα εργαλεία
  • τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων
  • τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου