Μελέτες Σήμανσης

Η Σήμανση αποτελεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη μετάδοση μηνυμάτων & πληροφοριών, σε εργαζόμενους & επισκέπτες που βρίσκονται σε μία εγκατάσταση, αποτελώντας ουσιαστικά ένα απαραίτητο συλλογικό μέσο προστασίας από τους κινδύνους.

Η Σήμανση Ασφαλείας και ο τρόπος που τοποθετείται αναφέρεται στο Π.Δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK».

Η ορθή τοποθέτηση και θέση των Σημάτων Ασφαλείας, προϋποθέτει μελέτη και κατάλληλο σχεδιασμό προκειμένου τα σήματα να εξυπηρετούν το σκοπό τους, δηλαδή την υπόδειξη και παρακίνηση προς μία ενέργεια ή αποτροπή της.

image

Είδη Σήμανσης

  •  με μπλε χρώμα η Σήμανση Υποχρέωσης
  •  με κίτρινο χρώμα η Σήμανση Προειδοποίησης Κινδύνου
  •  με κόκκινο χρώμα η Σήμανση Απαγόρευσης
  •  με πράσινο χρώμα η Σήμανση Διάσωσης
  •  με κόκκινο χρώμα η Σήμανση Πυροπροστασίας

Η σήμανση μπορεί να οριζόντια ή κάθετη, οπτική ή ηχητική, ενώ συμπεριλαμβάνει και τη διαγράμμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε εγκαταστάσεις όπου έχουμε κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η ύπαρξη Μελέτης Σήμανσης Ασφαλείας αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και η Biosafety αναλαμβάνει την εκπόνηση της για κάθε εγκατάσταση όπως χώρους γραφείων, χώρους εμπορικής δραστηριότητας, αποθήκες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους συνάθροισης κοινού, εργοτάξια κ.α.