Μελέτες Πυροπροστασίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από 1988 και μετά πρέπει να διαθέτουν Μελέτη Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας.

Στη μελέτη ορίζονται τα μέσα που αποτελούν βασικό παράγοντα πυρασφάλειας του κτιρίου και της επιχείρησης και έχουν άμεση συσχέτιση με την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών.

Η Biosafety αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας τηρώντας μια καθορισμένη μεθοδολογία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου, εγκατάστασης ή επιχείρησης καθώς και όλα τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα.

Εκτός από την εκπόνηση της μελέτης, η Biosafety έχει τη μέριμνα παρακολούθησης όλης της διαδικασίας έως και την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

image

Ασκήσεις & Ενημερώσεις

  • Διεξαγωγή Άσκησης Πυρασφάλειας & Εκκένωσης. Εκτελούνται παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας και με δυνατότητα συμμετοχής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων πυρασφάλειας & πυροπροστασίας. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις κάθε είδους όπως χώρους γραφείων, εμπορικά καταστήματα, χώρους συνάθροισης κοινού, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εργοτάξια, αποθήκες κ.ο.κ.