Εργονομικός Σχεδιασμός Χώρων Εργασίας

Ο Εργονομικός Σχεδιασμός των θέσεων εργασίας συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι προδιαγραφές των χώρων εργασίας προβλέπονται σε διατάξεις της νομοθεσίας όπως το Π.Δ. 16/1996 που αφορά στις «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK», στο Π.Δ. 398/1994 σχετικά με τις «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK».

Ο σωστός εργονομικός σχεδιασμός των χώρων και των θέσεων εργασίας, σχετίζεται με τη χρήση του σωστού εξοπλισμού και την ορθή στάση του σώματος και αφορά όχι μόνο σε εργασίες γραφείου αλλά και σε εργασίες που εκτελούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

image

Εργονομικός Σχεδιασμός

Ο εργονομικός σχεδιασμός εξετάζει τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και συνεισφέρει:

  • στην υγεία των εργαζομένων και την πρόληψη παθήσεων όπως προβλήματα όρασης και μυοσκελετικά
  • στην ευεξία και την ψυχική υγεία των εργαζομένων
  • στην «υγιή» γήρανση με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση λόγω των συνθηκών εργασίας
  • στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων

Η Biosafety αναλαμβάνει τον Έλεγχο Υφισταμένων Εγκαταστάσεων & Θέσεων Εργασίας ως προς τα εργονομικά ζητήματα εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά και τον εξ αρχής Εργονομικό Σχεδιασμό Χώρων & Θέσεων Εργασίας εάν βρίσκονται στη φάση του design, για κάθε εργασιακή δραστηριότητα.