Πρώτες Βοήθειες

Η Biosafety παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, με στόχο την απόκτηση πρακτικής γνώσης η οποία θα είναι πολύτιμη για τους συμμετέχοντες, όχι μόνο στην εργασία τους αλλά σε κάθε στιγμή της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής, ζωή τους.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με πρακτικό/βιωματικό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν απειλητικές για τη ζωή ή μη, καταστάσεις σε ενήλικες.

Η εκπαίδευση Α’ Βοηθειών υλοποιείται από πιστοποιημένους εισηγητές, εγκεκριμένους από το ΕRC European Resuscitation Council  και με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, δίδεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας ισχύος.

image

Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Biosafety

Πρώτες Βοήθειες - BLS/AED

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες – Basic Life Support & Automated External Defibrillator, προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες.
Περιλαμβάνει δύο ενότητες, τη θεωρητική κατά την οποία παρουσιάζονται όλες οι βασικές αρχές, τα διεθνή πρωτόκολλα, ο εξοπλισμός και οι περιπτώσεις ανάγκης παροχής Πρώτων Βοηθειών και την πρακτική κατά την οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με βιωματικό τρόπο στην αναγνώριση του επείγοντος, τη διαχείριση του αεραγωγού και της πνιγμονής, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη θέση ανάνηψης, ενώ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση απινιδωτή με εξάσκηση σε αυτόν και ασκήσεις με εικονικά σενάρια.
Όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν πρακτική εξάσκηση σε ειδική εκπαιδευτική κούκλα προσομοίωσης υπό τις υποδείξεις του εισηγητή.
Η εκπαίδευση έχει τετράωρη διάρκεια και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Πρώτες Βοήθειες - Trauma Support

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγική επανάληψη στην εκπαίδευση BLS/AED και αποτελεί την ιδανική επιλογή για ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες βάσει του δείκτη επικινδυνότητας της κάθε δραστηριότητας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτεταμένη θεωρητική κατάρτιση και δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού όπως γάζες, επίδεσμοι, νάρθηκες, αερονάρθηκες, σύστημα τουρνικέ κ.λπ.
Οι συμμετέχοντες εκτελούν σενάρια επίδεσης με χρήση επιδέσμων, διαχείρισης αιμορραγίας, περιποίησης τραύματος, ίσχαιμο περίδεση, διαχείριση και περιποίηση εγκαύματος.

Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά & Ειδικές Ομάδες Ανθρώπων

Η ομάδα των πιστοποιημένων εισηγητών ΕRC έχει διαμορφώσει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για παροχή Πρώτων Βοηθειών σε παιδιά, βρέφη και ειδικές ομάδες ανθρώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και φροντίδας.