Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας

Τα Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας (well-being) αποτελούν έναν εξελισσόμενο εκπαιδευτικό τομέα τον οποίο οι σύγχρονες επιχειρήσεις εντάσσουν στα ετήσια στρατηγικά τους πλάνα, έχοντας στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους.

Οι σημαντικές αλλαγές που χαρακτήρισαν τον εργασιακό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν στην εκδήλωση νέων κινδύνων για την Υ&Α των εργαζομένων, όπως οι Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.

Σήμερα οι κίνδυνοι αυτοί αναγνωρίζονται ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις και συνδέονται με προβλήματα, όπως το εργασιακό άγχος, η βία, η παρενόχληση, οι διακρίσεις και ο εκφοβισμός στους χώρους εργασίας.

Η Biosafety υλοποιεί εξειδικευμένα Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας στους χώρους εργασίας, για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

image

Προγράμματα Εκπαίδευσης

  • Διαχείριση Εργασιακού Stress
  • Ψυχική Ανθεκτικότητα & Εργασία
  • Η Ηθική Παρενόχληση στον Εργασιακό χώρο
  • Η Ψυχολογία της Επικοινωνίας

Προγράμματα Καθοδήγησης

  • Life coaching
  • Wellness coaching
  • Diet coaching

Work – Life  balance

Για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής – προσωπικής ζωής  και την  προαγωγή της Υγείας και Ευεξίας, η Biosafety σχεδιάζει και υλοποιεί ολιστικά εταιρικά πλάνα ετήσιας βάσης που περιλαμβάνουν Ατομικές Συνεδρίες και Βιωματικά Εργαστήρια.