Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Στελεχών

Η εγκαθίδρυση θετικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας προϋποθέτει τη συνολική αλλαγή νοοτροπίας στα  θέματα Προστασίας και Πρόληψης από κινδύνους στην εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κυρίως τις ανάγκες των ανθρώπων της, η Biosafety σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσουν τις δεξιότητες των στελεχών.

Στόχος είναι η αποτελεσματική συμβολή και η καθοδήγηση των στελεχών προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας θετικής νοοτροπίας ως προς την αξία της Υ&Α καθώς και η ενσωμάτωση των αρχών της ασφαλούς εργασίας ως ένα αναπόσπαστο οργανικό μέρος της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας, σε όλα τα επίπεδα.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τα Στελέχη των Επιχειρήσεων

  • Business Coaching  για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία
  • Business Mentoring  για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

 

image