Υποστήριξη εκτός Ελλάδος & Vision Zero

Η Biosafety επενδύει στην εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται επιτυχώς στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Η εταιρεία διαθέτει τη στελεχιακή επάρκεια και την τεχνική ικανότητα να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.

Με συνεργάτες από το δίκτυό της ή/και σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες υπηρεσιών Υ&Α, η Biosafety στηρίζει με αξιοπιστία τις εταιρείες που επιχειρούν εκτός συνόρων.

Vision Zero!     Safety. Health. Wellbeing     &     “The seven golden rules”

Η Biosafety ως εξωστρεφής εταιρεία, με δυναμική παρουσία και διάθεση για εναρμόνιση με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Υ&Α, έχει υιοθετήσει τις παγκόσμιες αξίες του ISSA για Υγεία-Ασφάλεια-Ευεξία στην Εργασία, γνωστό ως Vision Zero.

Η Biosafety είναι ένα ορατό και δραστήριο μέλος της διεθνούς κοινότητας στην προσπάθεια για την εξάλειψη των ατυχημάτων και των παθήσεων που οφείλονται στην εργασία.

Ενημερωθείτε για το Vision Zero (click link!)

image