Υποστήριξη Προγραμμάτων CSR

Στη Biosafety αντιλαμβανόμαστε ως εταιρική υπευθυνότητα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής μας εργασίας σε συνδυασμό με την ευθύνη μας να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Εξάλλου, η δραστηριότητά μας ως πάροχοι υπηρεσιών Υ&Α αποτελεί βασική έκφανση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας των εταιρειών που μας εμπιστεύονται.

Η Biosafety αναγνωρίζει την ανάγκη των επιχειρήσεων για προγράμματα και πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα οποία θα δώσουν θετικό πρόσημο, θα ενισχύουν την οικονομική απόδοση και θα προσφέρουν αξία στην εταιρική τους ταυτότητα και γι’ αυτό συνεισφέρει ενεργά στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση προγραμμάτων Corporate Social Responsibility.

Τα προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας που σχεδιάζονται από την Biosafety ενσωματώνουν και ενισχύουν ουσιαστικά τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάθε οργανισμού, δημιουργούν κοινωνικό αντίκτυπο και χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

The Global Goals for Sustainable Development (click link!)

image