Πρόγραμμα Συμπεριφορικής Ασφάλειας

Η απόλυτη εφαρμογή Υγείας & Ασφάλειας σε ένα εταιρικό οργανισμό προκύπτει μέσα από τη διαμόρφωση «θετικής κουλτούρας ασφάλειας» η οποία διατρέχει το σύνολο του οργανισμού και εμφανίζεται σε κάθε λειτουργία του.

Θετική κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας υπάρχει όταν όλοι:

  •  αντιλαμβάνονται την Υ&Α ως «αξία» και όχι μόνο ως «προτεραιότητα»
  •  αναλαμβάνουν την Υ&Α των άλλων ως δική τους ευθύνη
  •  είναι πρόθυμοι και ικανοί να δράσουν για την Υ&Α πέρα από την καλή εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων

Αν και είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με αριθμητική ακρίβεια, είναι αποδεκτό ότι το 80% με 95% του συνόλου των ατυχημάτων προκύπτουν από μη ασφαλείς συμπεριφορές.

image

Το Behavioural Safety Program (BSP) της Biosafety 

Η Biosafety έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Συμπεριφορικής Ασφάλειας το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εταιρικό οργανισμό, ενισχύοντας την προσπάθεια του για ανάπτυξη θετικής κουλτούρας Υ&Α, μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών και εξάλειψη των ατυχημάτων.

Αρχή του Behavioural Safety Program (BSP) είναι ότι, οι μη ασφαλείς συμπεριφορές (unsafe behaviors) οδηγούν σε παρ’ ολίγον ατυχήματα (near misses) τα οποία με τη σειρά τους επιφέρουν συμβάντα με απώλεια χρόνου εργασίας (lost time incidents, LTIs).

Συνέπεια των LTIs είναι τα σοβαρά ατυχήματα και στην κορυφή της πυραμίδας των συνεπειών, τα θανατηφόρα περιστατικά (fatalities).

Στο BSP η συμπεριφορά αναλύεται με χρήση του μοντέλου ABC (Antecedent, Behavior, Consequence). Το ABC εξηγεί τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση τις συνέπειες που προκαλεί και τα προηγούμενα ερεθίσματα που την προκαλούν.

Συνεπώς στο BSP της Biosafety, η εστίαση της προσοχής μας στις επικίνδυνες συμπεριφορές μας δίνει μία ισχυρή δυνατότητα αναγνώρισης των κινδύνων και πρόληψης των ατυχημάτων για δύο λόγους:

  •   Τα ατυχήματα είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς διαδοχικών γεγονότων που αποτελούνται από συνδυασμούς αιτίων και παθογενειών, προερχόμενα από μη ασφαλείς ενέργειες και επιλογές των ανθρώπων
  •  Οι επικίνδυνες συμπεριφορές μπορούν να μετρηθούν με ουσιαστικό τρόπο και σε καθημερινή βάση, άρα και να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου