Αξιολόγηση Κλίματος & Κουλτούρας Ασφάλειας

Στον κόσμο των σύγχρονων επιχειρήσεων, η Υγεία & Ασφάλεια είναι πολλά περισσότερα από την απλή συμμόρφωση ως προς τις τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η επένδυση στην Υ&Α είναι επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης, με στόχο τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Η αξιολόγηση της εταιρικής κουλτούρας, επιτρέπει να προσδιορισθούν με ακρίβεια οι δυνατότητες και οι ελλείψεις του οργανισμού, ώστε να σχεδιαστούν οι σωστές δράσεις.

Η λατινική λέξη Cultura (από το ρήμα colere, καλλιεργώ) έχει την έννοια της ελληνικής λέξης Παιδεία. Ο Κικέρωνας όρισε την κουλτούρα, ως “την καλλιέργεια του πνεύματος, την παιδεία αλλά και τη συνολική πνευματική παράδοση ή δημιουργία, ενός κοινωνικού συνόλου ή μιας ομάδας ανθρώπων”.

Στις επιχειρήσεις ορίζεται ως:

  •  Κουλτούρα Ασφάλειας, η «προσωπικότητα» (personality) του οργανισμού ως προς την ασφάλεια.
  •  Κλίμα Ασφαλείας, η αποτύπωση της «διάθεσης» (mood) του οργανισμού ως προς την ασφάλεια, σε συγκεκριμένο χρόνο.
image

Το Κλίμα και η Κουλτούρα Ασφάλειας μίας ομάδας ανθρώπων ή ενός εταιρικού οργανισμού μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν

Η Biosafety διεξάγει surveys αξιολόγησης του Κλίματος & της Κουλτούρας Ασφαλείας σε εταιρικούς οργανισμούς ή τμήματα αυτών.

Για τη διεξαγωγή των surveys η Biosafety χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα Ερευνητικά Εργαλεία με διεθνή εφαρμογή στο αντικείμενο της Υ&Α της Εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι απόλυτα αξιόπιστα αποτελέσματα.

Με την ολοκλήρωση του survey η διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης έχουν πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στον εταιρικό οργανισμό. Με αυτή τη γνώση μπορούν πλέον να θέσουν προτεραιότητες (χρονικές-οικονομικές-διάθεσης ανθρώπινων πόρων) και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της Υ&Α στην επιχείρηση.