Ειδικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εγκαθίδρυση θετικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας προϋποθέτει τη συνολική αλλαγή νοοτροπίας στα  θέματα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στην εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και των στελεχών της, η Biosafety παρέχει Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που προάγουν την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία  και βοηθούν τις εταιρείες να υλοποιήσουν το Όραμά τους για Επιχειρηματική Αριστεία.

 

image