Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Η Biosafety συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ελέγχεται διαρκώς για το έργο και την ποιότητα των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Biosafety ελέγχει κεντρικά τη λειτουργία των συνεργαζόμενων Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας που ανήκουν στο δίκτυό της διασφαλίζοντας την ορθή παροχή των υπηρεσιών αλλά και τη συνεργασία των δύο θεσμών της Υγείας & της Ασφάλειας.

image