Υπηρεσίες

Η Biosafety παρέχει υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ειδικής Συμβουλευτικής για τις επιχειρήσεις.

Με τις υπηρεσίες της η Biosafety καλύπτει τις ανάγκες των εταιρικών οργανισμών που υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις βασικές εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα επενδύουν για να εξυπηρετήσουν, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τον εταιρικό τους σκοπό για βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια και εταιρική κοινωνική ευθύνη.

image