Οι άνθρωποί μας

Η λειτουργία της Biosafety στηρίζεται σε ένα δυναμικό οργανόγραμμα και η εταιρική της δομή ακολουθεί σύγχρονα πρότυπα διακυβέρνησης.

Με προσαρμοστικότητα και ευελιξία, η εταιρεία διασφαλίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης των ταλέντων και των ικανοτήτων των στελεχών και των συνεργατών της, προς όφελος των πελατών και αποδεκτών των υπηρεσιών της.

Η Biosafety διαθέτει μία ισχυρή ομάδα καταρτισμένων στελεχών που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς επιστημονική εξειδίκευσης, αλλά έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την αφοσίωση τους στην Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

image

Δίκτυο Συνεργατών και Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Βασικό στοιχείο για τη λειτουργία της Biosafety είναι το δίκτυο συνεργατών της.

  •  Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας SEPEnet (click link!) με άδεια να αναλαμβάνουν καθήκοντα ως Τεχνικοί Ασφαλείας & Συντονιστές Υγείας & Ασφάλειας
  •  Ιατροί με ειδικότητα Ιατρικής Εργασίας και Ιατροί λοιπών ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν νόμιμο δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Τεχνικούς Ασφαλείας:  Αναστάσιος Τάτσης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Ιατρούς Εργασίας:  Νεκτάριος Μπουμπόπουλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / DPO:  Αγγελική Μητροπούλου,  dpo@biosafety.gr