Η εταιρεία

Η Biosafety δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, διαθέτοντας άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης) από το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (131740/03/02/2005).

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος της Biosafety βασίζεται στην επιστημονική αρτιότητα και τη νομική τεκμηρίωση.

Με πολύχρονη εμπειρία η εταιρεία, εφαρμόζει αρχές, πρωτόκολλα, μεθόδους και εργαλεία που ακολουθούν όλες τις επιστημονικές προϋποθέσεις και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα και διεθνώς, καταξιώνοντάς τη ως τον Ποιοτικότερο, πλέον Ενημερωμένο και απόλυτα Καταρτισμένο Φορέα παροχής υπηρεσιών Πρόληψης & Προστασίας.

Η Biosafety με σοβαρότητα και συνέπεια διευρύνει συνεχώς την παρουσία της σε νέα πεδία παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την Υ&Α στην εργασία, με στόχο την κάλυψη του συνόλου των αναγκών που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις κάθε κλάδου και δραστηριότητας, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η Διοικητική Εκπροσώπηση της Ανώνυμης Εταιρείας Πρόληψης Υγείας & Ασφάλειας Εργατικού Δυναμικού BIOSAFETY Α.Ε. είναι:

  • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Χρήστος Μπότσης
  • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σταμούλης
  • Μέλη: Γεώργιος Περγάμαλης, Βασιλική Πετροπούλου

(αναφορά από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.)

image