Αξίες & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Biosafety δεσμεύεται στις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας και επιδιώκει την επιχειρηματική αριστεία σε όλους τους τομείς δράσης της, καθώς η δραστηριότητά της είναι συνυφασμένη με τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Με Αξίες που φέρνουν τον πελάτη και τις ανάγκες του πάντα στο προσκήνιο, η Biosafety αποτελεί χρήσιμο “μοχλό προώθησης” της κοινωνικής υπευθυνότητας των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Η Biosafety δουλεύει συστηματικά ευαισθητοποιώντας εργοδότες, εργαζόμενους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με στόχο την εγκαθίδρυση θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας, συμβάλλοντας ενεργά στην αλλαγή νοοτροπίας στα θέματα Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων.

Το Όραμα της εταιρείας είναι να παραμείνει ο ποιοτικότερος φορέας παροχής υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, παράγοντας επιστημονικό έργο που δίνει υψηλή προστιθέμενη αξία στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

image