Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία BIOSAFETY S.A. βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 72.

Ήδη, από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Φυσικών Προσώπων, EE 2016/679, γνωστός και ως GDPR. Στα πλαίσια της εναρμόνισης μας με τη νέα νομοθεσία, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι  τηρούμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία. Τα δεδομένα αυτά είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και όλα τα στοιχεία σας τα οποία αναγράφετε εσείς οι ίδιοι στα βιογραφικά σας, όπως και τα ίδια τα βιογραφικά σας, ως έγγραφα που ενσωματώνουν πληροφορίες για εσάς.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στα αρχεία της βάσης δεδομένων μας είναι η αξιολόγηση όλων των υποψηφίων και η διερεύνηση της πιθανότητας εργασίας στην εταιρεία μας. Για την εκτέλεση του συμβατικού μας σκοπού, αλλά και για την εξυπηρέτηση του δικού σας συμφέροντος, τα βιογραφικά σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μας αποστέλλετε, δεν τα διαβιβάζουμε περαιτέρω, αλλά τα τηρούμε αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας μας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για να είναι διαθέσιμα, τόσο σε εσάς, όσο και σε εμάς, ώστε, σε περίπτωση μη πρόσληψής σας, να υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου εξέτασης πιθανής συνεργασίας μας. Μπορούμε, όμως  να τα διαγράψουμε ανά πάσα στιγμή, εφόσον εσείς μας το ζητήσετε. Επί πλέον, διαθέτουμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, προκειμένου να έχετε διαρκή πρόσβαση, αλλά και δυνατότητα διόρθωσης και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι ακριβή.

Υπεύθυνος Προστασίας της εταιρείας μας είναι η GAGDPR I.K.E (Λεωφ. Δημοκρατιας 4 – 6, Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Τ.Κ. 15451, τηλ. +302106747361) και πρόσωπο επικοινωνίας η κα. Αγγελική Μητροπούλου, κιν. τηλ. +306945691002.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε, σε περίπτωση καταγγελίας ή παραπόνου σχετικά με τα ανωτέρω, με την Ελληνική Εποπτική Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr καθώς επίσης και στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 και στο τηλέφωνο:+30210647 5600.