Υπηρεσία Απολύμανσης Εργασιακών Χώρων!

Τι είναι απολύμανση;

Η απολύμανση – μικροβιοκτονία στοχεύει στην καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου που παρουσιάζεται σε ένα χώρο, η παρουσία του οποίου εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία. Ουσιαστικά, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας πραγματοποιείται καταστροφή βλαστικών μορφών παθογόνων μικροοργανισμών – βακτηρίων, ιών, πρωτόζωων κ.λπ. με την χρήση ποικίλων μεθόδων φυσικών (υψηλή θερμοκρασία, φως – ακτινοβολία, κ.α.) και χημικών (αλκοόλες, φορμαλδεΰδη, κ.α.). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας καλούνται απολυμαντικά μέσα.

Αναγκαιότητα της απολύμανσης

Η Απολύμανση είναι απαραίτητη για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και την μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένης συνάθροισης όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Ξενοδοχεία, Νηπιαγωγεία, Εργοστάσια, Μέσα μαζικής μεταφοράς, Χώρους Εργασίας κ.λπ.

Περιγραφή της διαδικασίας

Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον και οι ιδιαιτερότητές του.

Τα απολυμαντικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, έχουν ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης και διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ  (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) για χρήση σε κατοικημένους χώρους όπως και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Καταστρέφουν τους παθογόνους οργανισμούς κατά την επαφή, χωρίς να προκαλούν αλλοιώσεις ή άλλες φθορές σε επιφάνειες ή αντικείμενα.

Η διαδικασία υλοποιείται με τη μέθοδο της εκνέφωσης ή/και ψεκασμού με αντλία χαμηλής πίεσης. Κατά το σχεδιασμό του πλάνου υλοποίησης λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη κάλυψης όλων των επιφανειών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε έπιπλα, είδη υγιεινής, πατώματα, τοίχους κ.α. Η μέθοδος της εκνέφωσης ενδείκνυται για την ολική κάλυψη κλειστών χώρων και υλοποιείται με τη χρήση ειδικού εκνεφωτήρα (fogger) ο οποίος διασπά το απολυμαντικό μέσο σε πολύ μικρά σταγονίδια. Έτσι, δημιουργείται ένα ψυχρό νέφος (δίνοντας την αίσθηση της ομίχλης) το οποίο με τη σειρά του καλύπτει όλες τις επιφάνειες του χώρου, επιτυγχάνοντας ομοιογένεια και καλύτερη διασπορά του απολυμαντικού μέσου.

 • Πριν την εφαρμογή:
  ✓ Απομάκρυνση ευπαθών προϊόντων.
  ✓ Απομόνωση χώρου για ένα 24ώρο (ιδανικά)
  ✓ Θα πρέπει να αποσυνδεθούν οι αισθητήρες της πυρασφάλειας ώστε να μην ανιχνευθεί ο καπνός του απολυμαντικού για καπνό φωτιάς.
 • Κατά την εφαρμογή:
  ✓ Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στο χώρο ή στο εξοπλισμό που υπάρχει σε αυτόν.
 • Μετά την εφαρμογή:
  ✓ Πριν λειτουργήσει ξανά ο χώρος θα πρέπει να αεριστεί τουλάχιστον για 5 ώρες.
  ✓ Χορηγείται πιστοποιητικό εφαρμογής. Είναι διαθέσιμες οι Πιστοποιήσεις της εταιρίας και η άδεια – έγκριση του χρησιμοποιούμενου κάθε φορά σκευάσματος.

Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον και οι ιδιαιτερότητές του.

image