Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2020

Σταματήστε την πανδημία: Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και ολόκληρες κοινωνίες παγκοσμίως για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία φέτος επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της εκδήλωσης μολυσματικών ασθενειών στην εργασία, εστιάζοντας φυσικά στην τρέχουσα πανδημία.

Οι ανησυχίες αυξάνονται για τη συνεχιζόμενη αύξηση των μολύνσεων COVID-19 σε ορισμένα μέρη του κόσμου και στην ικανότητα διατήρησης μειωμένων ποσοστών σε άλλα. Οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις, καθώς προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πανδημία COVID-19 και να προστατεύσουν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Πέρα από την άμεση κρίση, που σταδιακά ξεπερνιέται επί του παρόντος, υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την επαναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων στους κανονικούς τους ρυθμούς, με τρόπο που να διατηρεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταστολή της μετάδοσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία φέτος επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της επιδημίας των μολυσματικών ασθενειών στην εργασία, εστιάζοντας στην πανδημία COVID-19. Ο στόχος είναι να προωθηθεί ο εθνικός τριμερής διάλογος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ο ILO (International Labour Organization) χρησιμοποιεί αυτήν την ημέρα για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία (OSH). Επίσης, αξίζει να επικεντρωθούμε στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα της ενσωμάτωσης μέτρων σε συστήματα και πολιτικές διαχείρισης OSH σε εθνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Στην έκθεση του ILO The SafeDay report – In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work  επισημαίνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH) που προκύπτουν από την εξάπλωση του COVID-19. Διερευνώνται επίσης μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο του κινδύνου μετάδοσης, ψυχοκοινωνικών κινδύνων, εργονομικών και άλλων κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία που σχετίζονται με την εργασία που σχετίζονται με την πανδημία και εφαρμόζει με επιτυχία και εμπειρία ετών η BIOSAFETY. Η Εκατονταετής Διακήρυξη του ILO που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019 δήλωσε ότι “οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας είναι θεμελιώδεις για την αξιοπρεπή εργασία”. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, καθώς η διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της πανδημίας και την ικανότητα επανάληψης δουλειά.

«Χρειαζόμαστε ειδικά μέτρα για την προστασία των εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα της υγείας και άλλων εργαζομένων που διακινδυνεύουν τη δική τους υγεία καθημερινά».

«Η τηλεργασία προσφέρει νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται … Ωστόσο, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν αυτές τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να διατηρήσουν την ισορροπία τους με άλλες ευθύνες, όπως η φροντίδα των παιδιών, των ασθενών ή των ηλικιωμένων, και φυσικά οι ίδιοι».

Γενικός Διευθυντής της ILO, Guy Ryder

Πηγή: ILO

image