Νοέμβριος 2018

Ο μήνας του σχεδιασμού των δράσεων της επόμενης χρονιάς!

Αξιολογήστε τις ουσιαστικές ανάγκες της εταιρείας σας και προγραμματίστε έγκαιρα την εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων σας.

Κατά τον σχεδιασμό σας και πριν την τελική σας επιλογή, η Biosafety σας προτρέπει να διασφαλίσετε ότι, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα επιλέξετε:  

1ον. Οι εργαζόμενοί σας θα λάβουν δεξιότητες και γνώσεις που θα βελτιώσουν άμεσα την εργασία τους, δημιουργώντας έτσι ROI για την επιχείρησή σας.

2ον. Τα θέματα εκπαίδευσης θα είναι συγκεκριμένα, δεν θα περιέχουν μόνο θεωρία αλλά θα συνοδεύονται και με πρακτική εξάσκηση, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία, τους εταιρικούς κανονισμούς και τις ισχύουσες καλές πρακτικές.

3ον. Η θεματολογία θα λάβει υπόψη της, ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον εταιρικό οργανισμό π.χ. ανά εγκατάσταση, ανά είδος εργασίας ή ανά ομάδα εργαζομένων.

4ον. Η εκπαίδευση θα είναι ολοκληρωμένη και θα βασίζεται σε αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα προγράμματα.

5ον. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν για την κατανόηση των θεμάτων που παρακολούθησαν.

6ον. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν με τη σειρά τους το πρόγραμμα και τους εκπαιδευτές.

Ας το σχεδιάσουμε μαζί!

Ρωτήστε μας στο  info@biosafety.gr  και  στο  marketing@biosafety.gr

Η Biosafety μπορεί να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλύπτοντας τις ανάγκες στελεχών και εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο link που ακολουθεί:

https://www.biosafety.gr/ypiresies/ekpaideyseis/

image