Η Biosafety στην Αιόλου 72!

Αγαπητοί φίλοι & συνεργάτες,

Η BIOSAFETY Α.Ε. βρίσκεται σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης και εκσυγχρονίζεται προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της με την υψηλότερη ποιότητα.

Στα πλαίσια αυτά, από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 η έδρα της εταιρείας μας μεταφέρεται σε σύγχρονα γραφεία σε νέα διεύθυνση και συγκεκριμένα εντός του «ιστορικού κέντρου της Αθήνας», επί της οδού Αιόλου 72, Τ.Κ. 10559, στον 3ο όροφο.

Παρακαλούμε ενημερώστε με τα νέα δεδομένα όλες τις σχετιζόμενες με την εταιρεία μας λειτουργίες σας και επαφές σας.

Όλα τα υπόλοιπα εταιρικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας της BIOSAFETY A.E. (τηλέφωνα 2109220324-5, fax 2109220326, κεντρικό e-mail info@biosafety.gr) καθώς και όλα τα επιμέρους στοιχεία επικοινωνίας με τα στελέχη και τα τμήματα της εταιρείας μας, παραμένουν ως έχουν.

 

Dear friends & colleagues,

BIOSAFETY S.A. is on a dynamic development path and is being modernized in order to provide its services with the highest quality level.

Within this frame, on Monday the 4th of March 2019 our headquarters will move in modern offices, located in the “historical center of Athens city”, at the new address; 72, Aiolou str., P.O. 10559; on the 3rd floor.

Please update accordingly all your related company functions and contacts.

Our business and commercial data as well as contact details (telephone +302109220324-5, fax +302109220326, central e-mail info@biosafety.gr); and all the contact details of our personnel & company departments; will remain unchanged.

image