Η Ασφάλεια των Τροφίμων κατά την εορταστική περίοδο!

Οκτώ βασικές αρχές για μία υπεύθυνη στάση από τη βιομηχανία των τροφίμων πάντα με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή.
Οι βιομηχανίες παραγωγής και οι επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφασή στην Υγιεινή & Ασφάλεια των παραγόμενων και διατιθέμενων προϊόντων τους, με σκοπό να προασπίσουν την υγεία των καταναλωτών τους.

Η Biosafety μέσω των υπηρεσιών της που σχετίζονται με την Ασφάλεια Τροφίμων και σε συνεργασία με τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες σε αυτό το ευαίσθητο αντικείμενο, είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένες συμβουλές προς τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια προς τους καταναλωτές.

Σκοπός είναι η θωράκιση της Υγιεινής & Ασφάλειας των προϊόντων τα οποία θα βρεθούν στην αγορά και θα είναι στη διάθεσή των καταναλωτών.

Εάν είστε μία επιχείρηση παραγωγής ή/και διάθεσης τροφίμων, σημειώστε τις οκτώ βασικές αρχές!

1. Προμήθεια Α’ υλών μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές, οι οποίοι θα έχουν αξιολογηθεί και θα πληρούν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η κάθε εταιρεία π.χ. πιστοποιητικό ISO, τεχνικές προδιαγραφές, αναλύσεις Α’ υλών.
2. Οργανοληπτικοί και μακροσκοπικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της παραλαβής Α’ υλών π.χ. οπτικός έλεγχός, μέτρηση θερμοκρασίας, έλεγχος ημερομηνίας λήξης και έλεγχός μεταφορικών μέσων.
3. Αποθήκευση άμεσα των «ευαλλοίωτων» Α’ υλών στο ψυγείο με την κατάλληλη θερμοκρασία. Συνίσταται για τις Α’ ύλες συντήρησης η θερμοκρασία να είναι μικρότερη από 5 βαθμούς Κελσίου και για τις Α’ ύλες κατάψυξης μικρότερη από -18 βαθμούς Κελσίου.
4. Η επεξεργασία των Α’ υλών να γίνεται ακολουθώντας το σύνολο των κανόνων υγιεινής από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει παρακολουθήσει σχετική εκπαίδευση στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος κάθε φορά εξοπλισμός ώστε να αποφεύγονται οι τυχόν διασταυρούμενες επιμολύνσεις.
5. Ακολουθούμε ότι έχουμε καταγράψει και προβλέψει στις διαδικασίες του HACCP και τεκμηριώνουμε στα κατάλληλα έντυπα του HACCP ότι αναγράφουμε στις διαδικασίες.
6. Λαμβάνουμε κατάλληλα προληπτικά μέτρα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής μας διαδικασίας και επαληθεύουμε την καταλληλότητα τους σε καθημερινή βάση π.χ. καθαρίζουμε τον πάγκο εργασίας στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και έπειτα ο υπεύθυνος θα κάνει επαλήθευση της καθαριότητας.
7. Αποθηκεύουμε τα τελικά μας προϊόντα σε κατάλληλες κάθε φορά συνθήκες ανάλογα την φύση του προϊόντος προσέχοντας να μη σπάει σε καμία περίπτωση η αλυσίδα ψύξης. Τα τελικά προϊόντα όπως και οι Α’ ύλες δεν πρέπει να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη 5-60 βαθμούς Κελσίου.
8. Κατά την φόρτωση των προϊόντων και πριν την διανομή τους ελέγχουμε το μεταφορικό μέσο ώστε να πληροί το σύνολό των κανόνων υγιεινής. Κατά την διάρκεια της διανομής ο οδηγός προσέχει την θερμοκρασία του μεταφορικού μέσου ώστε πάντα να είναι εντός ορίων ανάλογα με την φύση του προϊόντος.

Για την Biosafety A.E.

Dr. Ανδρέας Σουλιώτης
Τεχνολόγος Τροφίμων MSc, PhD

image