21-27/10/2019, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) συνεισφέρει ώστε η Ευρώπη να διαμορφωθεί στον πιο ασφαλή, τον πιο υγιεινό και τον πιο παραγωγικό χώρο που μπορεί να εργαστεί κανείς.

Εμείς στη Biosafety, παρακολουθούμε συστηματικά τις έρευνες, τις πολιτικές και εν γένει τη συνολική δραστηριότητα του EU-OSHA και μία από τις βασικές μας επιχειρησιακές προτεραιότητες είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εναρμόνισή τους με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υ&Α.

Υιοθετώντας μία ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία, στεκόμαστε δίπλα σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους υπαλλήλους τους από ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με τους χώρους εργασίας.

Γι’ αυτό, αυτή την εβδομάδα, από τις 21 έως και τις 27 Οκτωβρίου, συμμετέχουμε στην πανευρωπαϊκή γιορτή  και υποστηρίζουμε τις δράσεις του EU-OSHA αλλά και των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Βασικός άξονας των φετινών δράσεων είναι η ανάδειξη των συνεπειών της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής ή μπορούν ακόμα και να αποβούν μοιραίες.

Ως εκ τούτου, η πρόληψη παρόμοιων κινδύνων σε όλους τους χώρους εργασίας είναι ζωτικής σημασίας, άλλωστε κανένας κλάδος δεν είναι εντελώς απαλλαγμένος από επικίνδυνες ουσίες!

Η προώθηση μίας κουλτούρας πρόληψης στους χώρους εργασίας θα ωφελήσει όχι μόνο τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει επιχειρήσεις και εργαζομένους για τις επικίνδυνες ουσίες στον εργασιακό χώρο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποφυγής των κινδύνων που προκύπτουν.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες και στοχεύει σε ομάδες που είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες και φέτος έχουν τεθεί πέντε συγκεκριμένοι στόχοι:

1ον. Η αφύπνιση σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών.

2ον. Η προώθηση της αξιολόγησης των κινδύνων με την παροχή πληροφοριών και πρακτικών εργαλείων και ενημέρωση σχετικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται

3ον. Την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες.

4ον. Τη στόχευση ομάδων εργαζομένων συγκεκριμένων κλάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

5ον. Τη βελτίωση της γνώσης ως προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενημέρωση για υφιστάμενες πολιτικές.

Ήξερες ότι…

  • Οι χημικές και βιολογικές ουσίες είναι παρούσες στο 38% των επιχειρήσεων;

 

  • Οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν συχνά πάνω από 1.000 διαφορετικά χημικά προϊόντα;

 

  • Ένας εργαζόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή με εκατοντάδες διαφορετικές χημικές ουσίες καθημερινά;

 

  • Το 17% των εργαζομένων της Ε.Ε. αναφέρουν ότι διαχειρίζονται ή έρχονται σε δερματική επαφή με χημικά προϊόντα ή ουσίες τουλάχιστον κατά το 25% του εργασιακού τους χρόνου ενώ το 15% αυτών εισπνέει καπνό, αέρια και σκόνη;

 

Είναι ξεκάθαρο ότι, η διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών είναι πρώτιστης σημασίας. Η νομοθεσία στην Ε.Ε. είναι ήδη σε εφαρμογή και όλοι οι εργοδότες οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, η αξιολόγηση των κινδύνων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική πρόληψη και την εφαρμογή των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων και φυσικά, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και πως αυτοί δύνανται να τους επηρεάσουν ενώ παράλληλα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να γνωρίζουν τι χρειάζεται να κάνουν για να είναι ασφαλείς αυτοί και οι γύρω.

Φρόντισε και εσύ για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας σου!

Μάθε περισσότερα στο  www.biosafety.gr    ή   επικοινώνησε μαζί μας στα:

info@biosafety.gr

marketing@biosafety.gr

technical@biosafety.gr

training@biosafety.gr

image