Αύγουστος!

Για πολλούς μήνας διακοπών και για αρκετούς περίοδος εργασίας.
Είτε στις διακοπές, είτε στην εργασία, η Υγεία και η Ασφάλεια παραμένουν προτεραιότητες και γι’ αυτό η Biosafety θα είναι διαθέσιμη ανελλιπώς!
Επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλέφωνα  210 9220324-325  ή  με e-mail στα  info@biosafety.gr, marketing@biosafety.gr,  technical@biosafety.gr 

image