Από τη συμμόρφωση στην κουλτούρα ασφάλειας

Στα πλαίσια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία, που διεξήχθη στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019 από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., η BIOSAFETY σε συνεργασία με την DNV GL, είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν στους συνέδρους δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Η πρώτη με τίτλο «Από τη Συμμόρφωση στην Κουλτούρα Ασφάλειας» παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 18/11/2019 στη Συνεδρία «Προαγωγή της Υγείας» από τον κ. Massimo Trombetta, εκπρόσωπο της DNV GL.

H δεύτερη με τίτλο «Βιώσιμες Προμήθειες: Μία Ασφαλής Αλυσίδα Αξιών» παρουσιάστηκε και αυτή τη Δευτέρα 18/11/2019, στη Συνεδρία «Το μέλλον της εργασίας: νέες μορφές, νέοι κίνδυνοι» από τον κ. Γιώργο Ευθυμίου, Γενικό Διευθυντή της BIOSAFETY Α.Ε.

Παραθέτουμε την περίληψη και βασικά αποσπάσματα από την πρώτη παρουσίαση με τίτλο «Από τη Συμμόρφωση στην Κουλτούρα Ασφάλειας» και θα ακολουθήσει σύντομα και η δεύτερη.

  

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η περιγραφή ενός ταξιδιού μέσα από μία πραγματική ιστορία εφαρμογής.

 

Η Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία αναγνωρίζονται ως ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο αντιμετωπίζονται από τη διεθνή κοινότητα & τους οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Οι Υγιείς & Ασφαλείς συνθήκες εργασίας αποτελούν επίσης βασικό μέρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ως μέρος της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030.

Παρ ‘όλα αυτά, είναι γεγονός ότι, τα περιστατικά ατυχημάτων & δυστυχημάτων, ειδικά στις βιομηχανίες υψηλής επικινδυνότητας, εξακολουθούν να απασχολούν και να προκαλούν ανησυχία όχι μόνο στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, αλλά τις δημόσιες αρχές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Παρά την αδιαμφισβήτητη βελτίωση των επιδόσεων ως προς την Υγεία & την Ασφάλεια, πολλά περιστατικά εξακολουθούν να προκαλούνται (να έχουν τα ριζικά τους αίτια) στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι αξιολογήσεις της Κουλτούρας Ασφάλειας που ακολουθούνται από διορθωτικές ενέργειες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη των συμβάντων και των ατυχημάτων.

Με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, κάθε οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει μια θετική Κουλτούρα Ασφάλειας ικανή να βελτιώσει τις επιδόσεις στην ΥΑΕ και να δημιουργήσει ένα χώρο εργασίας με ευεξία για όσους εντάσσονται σε αυτόν.

Για το λόγο αυτό, ένα στοχευμένο, προσαρμοσμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα ανάπτυξης Κουλτούρας Ασφάλειας πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης των διοικητικής ιεραρχίας κάθε επιχείρησης.

Επί σειρά ετών η DNV GL ανέπτυξε και εφάρμοσε σε επιχειρήσεις κάθε δραστηριότητας, ειδικά εργαλεία όπως το ISRS (International Sustainability Rating System) τα οποία χρησιμοποιούνται για την Αξιολόγηση, τη Βελτίωση και την Εμπέδωση της θετικής κουλτούρας Υ&Α σε όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες ενός οργανισμού, υποστηρίζοντας έτσι το στόχο των “μηδέν ατυχημάτων”.

Το ISRS αναπτύχθηκε το 1978 (το 2019 η DNV GL κυκλοφόρησε την 9η έκδοση) και από τότε έχει υλοποιηθεί σε χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως, αποτελώντας ένα Διεθνές Σημείο Αναφοράς για την Αριστεία στη Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας.

Κατά την παρουσίαση έγινε λεπτομερής ανάλυση του θεωρητικού-επιστημονικού υποβάθρου του ISRS και επεξηγήθηκε με με σαφήνεια ο τρόπος και η μεθοδολογία εφαρμογής του στις επιχειρήσεις.

Επισημάνθηκε μεταξύ άλλων η σχέση μεταξύ «ριζικών αιτίων» και «συμβάντος», η αναγκαιότητα εμπέδωσης «Κουλτούρας Ασφάλειας», η αρχική εκτίμηση ανάγκης για «αλλαγή» στον τρόπο της εταιρικής λειτουργίας και στη συνέχεια παρουσιάστηκε με λεπτομέρειες η αρχή λειτουργίας του ISRS η οποία βασίζεται στην εργασία σε τρεις άξονες,  Οργανισμός – Management/Leadership/Behavior – System & Management Tools και τα στάδια εφαρμογής και απόδοσης του Συστήματος, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.

image