Από όλους εμάς στην Biosafety, θερμές ευχές για το 2019!

Για εμάς, η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας, δεν είναι απλά μία «δουλειά». Είναι πολλά περισσότερα… Είναι το πάθος μας! Αυτό είναι που μας έχει ξεχωρίσει, μέσα σε δύσκολες -για όλους- εποχές.

Στη Νέα Χρονιά που ξεκινά συνεχίζουμε τη δυναμική μας πορεία με την ίδια ένταση και πάθος, τηρώντας απαρέγκλιτα τις Αξίες μας!

Από όλους εμάς στην Biosafety, θερμές ευχές για το 2019!

 

For us, Health and Safety at Work is not just a «job». It is a lot more than this… It’s our passion! Through difficult periods of time -for everybody- this is what has distinguished us.

At the beginning of a New Year, we’re continuing in a dynamic route by keeping the intensity and passion; while preserving our Values!

From all of us in Biosafety; Best Wishes for 2019!

image