28η Απριλίου 2019

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία

Άλλη μία «παγκόσμια ημέρα»  ή  μία ευκαιρία να δούμε την ουσία ενός διεθνούς προβλήματος;

Με υπαρκτή την ανάγκη ανάδειξης σημαντικών γεγονότων και θεμάτων, την αφύπνιση και την ενημέρωση του παγκόσμιου πληθυσμού, την πολιτική κινητοποίηση, την ευαισθητοποίηση για ανεύρεση πόρων και τη συντονισμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και τον εορτασμό επιτευγμάτων της ανθρωπότητας, ο ΟΗΕ έχει καθιερώσει συγκεκριμένες Ημέρες, Εβδομάδες, Έτη και Δεκαετίες ως επίσημες «Παγκόσμιες Εορτές».

Κατά την τυπική διαδικασία για την καθιέρωση μίας «Παγκόσμιας Ημέρας», ένα ή περισσότερα κράτη μέλη του ΟΗΕ καταθέτουν την πρόταση τους και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση θεσπίζει με ψήφισμα την «Παγκόσμια Ημέρα». Σε πολλές περιπτώσεις οι «Παγκόσμιες Ημέρες» αναδεικνύονται από τους οργανισμούς όπως η UNESCO, η UNICEF, η FAO, ο WHO κ.λπ.

Σήμερα, το επίσημο καλεντάρι του ΟΗΕ περιλαμβάνει 165 «Παγκόσμιες Ημέρες».

Από το 2003, μετά από εισήγηση του International Labour Organization (ILO), η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία».

Άλλη μία «Παγκόσμια Ημέρα» στο ημερολόγιο;

Με δεδομένο ότι, ο «κοινωνικός διάλογος» και η «υπεράσπιση των εργαζομένων» είναι από τις βασικές προτεραιότητες της παγκόσμιας στρατηγικής του ILO, ο οργανισμός εισηγήθηκε τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας για την ΥΑΕ» προκειμένου να τονίσει την ανάγκη για πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και ταυτόχρονα να ενισχύσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διάλογο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας παγκοσμίως.

Με αυτά τα δεδομένα η «Παγκόσμια Ημέρα για την ΥΑΕ» είναι ένα σημαντικό γεγονός-αφορμή αρχικά για την ευαισθητοποίηση και πρόσκληση σε διάλογο των εμπλεκομένων μερών (εργοδότες-εργαζόμενοι-πολιτικές ηγεσίες-κοινωνικοί εταίροι-φορείς κ.λπ.) και στη συνέχεια για την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών Υ&Α στην Εργασία και κατά συνέπεια στην προστασία των εργαζομένων.

Γιατί η 28η Απριλίου; Μία ημέρα Μνήμης, αλλά όχι μόνο.

Από το 1996 η 28η Απριλίου είχε καθιερωθεί ως η ημέρας μνήμης όσων έχουν χάσει η ζωή τους ή έχουν τραυματισθεί σοβαρά εν ώρα εργασίας. Η επιλογή αυτής της ημέρας για τον παγκόσμιο εορτασμό της Υ&Α στην εργασία αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της δράσης, όπως ακριβώς είναι σημαντική η διατήρηση της μνήμης όσων ανθρώπων έχουν χαθεί εν ώρα εργασίας.

Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη!

Η «Παγκόσμια Ημέρα για την ΥΑΕ» έχει αναδείξει την ανάγκη πρόληψης των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών σε διεθνές επίπεδο. Ουσιαστικά είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που στοχεύει να εστιάσει τη διεθνή προσοχή στο πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, να προωθήσει τη δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία.

Μας αφορά όλους!

Είναι κοινή πεποίθηση πως, ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος και έχει λόγο στην προσπάθεια για εξάλειψη των θανάτων, των τραυματισμών και των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.

Οι ηγεσίες και οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία και τήρηση του κατάλληλου πλαισίου νόμων και υπηρεσιών στοχεύοντας στη διασφάλιση της εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα διαφυλάττει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να εργάζονται με ασφάλεια, προστατεύοντας τον εαυτό τους και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο άλλους.

Τα νέα δεδομένα, το μέλλον της εργασίας και η συνέχιση της προσπάθειας.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι δημογραφικές μεταβολές, οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας επηρεάζουν ανάλογα και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

Οι  επαγγελματικοί κίνδυνοι προκύπτουν από τις εφαρμοζόμενες νέες τεχνολογίες, τις διαφοροποιούμενες διαδικασίες παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας, τις κοινωνικές αλλαγές όπως η μετανάστευση και η «μαύρη» εργασία κ.λπ.

Σύμφωνα με τον EUOSHA, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι για τον κόσμο της εργασίας σχετίζονται με τα μυοσκελετικά προβλήματα, τους καρκινογόνους παράγοντες και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας (ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι) που προκύπτουν ως απότοκο των εργασιακών συνθηκών, χωρίς βέβαια να υποτιμούνται όλοι οι υπόλοιποι εργασιακοί κίνδυνοι.

Η θέση της BIOSAFETY!

Η BIOSAFETY έχει ως επαγγελματικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και δεν μπορεί παρά να συμμετέχει ενεργά σε κάθε τοπική και διεθνή προσπάθεια.

Αποτελούμε ενσυνείδητα μέλος της διεθνούς εκστρατείας  VISION ZERO  www.visionzero.global του International Social Security Association (ISSA). Έχοντας ως βάση το τρίπτυχο  Health.Safety.Wellbeing  στόχος του VISION ZERO είναι η οικοδόμηση μιας παγκόσμιας ισχυρής κουλτούρας πρόληψης.

Βρισκόμενοι στο 2019 και γιορτάζοντας για δέκατη έκτη χρονιά την «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία», είναι ξεκάθαρο ότι η προσέγγιση της Υ&Α δεν μπορεί (και δεν πρέπει!) να εξαντλείται σε αναχρονιστικές νοοτροπίες  ή  απλά και μόνο στη φράση «βάλε το κράνος»!

Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες δεν είναι προκαθορισμένα ούτε αναπόφευκτα. Έχουν πάντα αιτίες. Οι αιτίες μπορούν να εξαλειφθούν, τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες μπορούν να προληφθούν.

Η BIOSAFETY δεσμεύεται και στηρίζει την κοινή προσπάθεια! Με επιστημονική αρτιότητα, νομική τεκμηρίωση, συνέπεια και κύρος.

Γιώργος Ευθυμίου

Γενικός Διευθυντής

 

Πηγές

www.unric.org

www.ilo.org

www.un.org/en/events/safeworkday

www.osha.europa.eu

www.visionzero.global

www.issa.int

www.elinyae.gr

image