22-26 Οκτωβρίου 2018, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Y&A Εργασίας

Από τη Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018, ο EU-OSHA έχει ορίσει για φέτος την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την ΥΑΕ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της γενικότερης Ευρωπαϊκής Εκστρατείας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα έτη 2018-2019 και έχει τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών».

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΥΑΕ δεν είναι άλλος από την η ενθάρρυνση της συμμετοχής και την ενεργοποίηση για την Ασφαλή Διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών.

Γιατί όμως χρειάζεται να δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών; Είναι όντως ένα θέμα που αφορά πολλούς εργαζόμενους ή μόνο μία συγκεκριμένη μερίδα του εργασιακού δυναμικού, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία;

Η απάντηση που δίνει ο EU-OSHA, μάλλον θα μας εκπλήξει!

Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες σε πολλούς χώρους εργασίας. Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες συμβαίνει πολύ συχνότερα από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι και στην πραγματικότητα επικίνδυνες ουσίες υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους χώρους εργασίας.

Ως επικίνδυνη ουσία νοείται οποιοδήποτε στερεό, υγρό ή αέριο που μπορεί να είναι επιβλαβές για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η έκθεση μπορεί να επέλθει μέσω εισπνοής, διείσδυσης στο δέρμα ή κατάποσης.

Οι εκθέσεις σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας συνδέονται με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, που περιλαμβάνουν:

  • αναπνευστικές ασθένειες
  • βλάβη σε εσωτερικά όργανα, ακόμη και του εγκεφάλου ή του νευρικού συστήματος
  • ερεθισμό του δέρματος και δερματικές ασθένειες
  • επαγγελματικούς καρκίνους
  • έκθεση σε κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, οξείας δηλητηρίασης και ασφυξίας

Σύμφωνα με τη δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2), η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών είναι σαφώς συνηθέστερη σε ορισμένους κλάδους, όπως π.χ. γεωργία, μεταποίηση ή κατασκευές, ωστόσο οι εργαζόμενοι διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες σε όλους τους κλάδους!

Συνολικά, το 38% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν την ύπαρξη πιθανών επικίνδυνων χημικών και βιολογικών ουσιών στο χώρο εργασίας τους!

Συνεπώς, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και να αντιμετωπιστούν καταλλήλως. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει σημαντική έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά τη φύση και τις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας, καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν.

Προς αυτό, είναι απαραίτητο:

  • Οι εργοδότες (υποχρεωτικά εκ του νόμου) να διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνων προκειμένου να προσδιορίζουν όλους τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες.
  • Τα διευθυντικά στελέχη να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά, λαμβάνουν διαρκή κατάρτιση και μέσα προστασίας εύκολα στη χρήση τους.
  • Οι εργαζόμενοι  να κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους, να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, να μπορούν να διατυπώνουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων.

Ίσως είναι πλέον κοινότυπο, αλλά ισχύει απόλυτα! Η καθιέρωση νοοτροπίας πρόληψης είναι καθοριστική και πρέπει να καλλιεργηθεί φιλοσοφία πρόληψης ώστε να προλαμβάνονται με επιτυχία τα προβλήματα υγείας, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Biosafety με το επιστημονικό της κύρος, την μακροχρόνια εμπειρία της στην παροχή υπηρεσιών Υ&Α, με το στελεχιακό δυναμικό της και το ενεργό δίκτυο συνεργατών της, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις προς όφελος των εργαζομένων. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.biosafety.gr

Περισσότερα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υ&Α Εργασίας θα βρείτε στο link: https://healthy-workplaces.eu/el

image