24 Οκτωβρίου 2019 – Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Ενηλίκων «Α’ Βοήθειες BLS – AED» – [Οι διαθέσιμες θέσεις έχουν συμπληρωθεί!]

Πέμπτη  24/10/2019,   10:00πμ – 14:00μμ

Αίθουσα Εκπαίδευσης  BIOSAFETY,   Αιόλου 72,   3ος όροφος

Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Α’ Βοήθειες BLS-AED, εγκεκριμένη & πιστοποιημένη από το Ε.R.C. (European Resuscitation Council), σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες! Η Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών – BLS AED (Basic Life Support – Automated External Defibrillator) περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εξάσκηση ώστε οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν απειλητικές (ή μη) για τη ζωή, καταστάσεις σε ενήλικες.

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
  • Στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
  • Εργαζόμενους σε κάθε είδους δραστηριότητα
  • Μέλη ομάδων Α βοηθειών

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν:

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης – 3ετούς διάρκειας, υπογεγραμμένη από τους εκπαιδευτές
  • Εγχειρίδιο Α΄ Βοηθειών
  • Μάσκα για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση “CPR LIFE KEY

Εισηγητές:

  • Κουσούλης Γεώργιος, Διασώστης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Α΄ Βοηθειών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. & Ε.Ε.Σ., ERC, PHTLS, ATLS
  • Μπεζουργιάννη Ηρώ, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Α΄ Βοηθειών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. & Ε.Ε.Σ., ERC, PHTLS

Κόστος:

45€ ανά συμμετέχοντα, πλέον ΦΠΑ. Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες :

 

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής έχουν συμπληρωθεί.