Φόρτωση...

Από το 2001 η Biosafety αποτελεί τη σταθερή επιλογή επιχειρήσεων, όλων των κλάδων δραστηριότητας, οι οποίες απαιτούν υπηρεσίες με…

  • επιστημονική αρτιότητα
  • νομική τεκμηρίωση

και επενδύουν σε εταιρικές αξίες και προσωπικές σχέσεις που βασίζονται στην…

  • άμεση διαθεσιμότητα
  • συνεπή συνεργασία

Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία είναι ένα πολυπαραγοντικό πεδίο υψηλών απαιτήσεων. Η διαχείρισή της προϋποθέτει γνώσεις, μέθοδο και σύστημα. Η σύμπραξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων της τεχνολογίας, της ιατρικής και της βιολογίας, της ψυχολογίας και των συμπεριφορικών επιστημών, της στατιστικής, της πληροφορικής, της νομικής και των οικονομικών, είναι αναγκαία για την επίτευξη Υγείας & Ασφάλειας στις επιχειρήσεις.

Η θέσπιση κανόνων και νομοθεσίας, αλλά κυρίως η τήρησή τους από όλους χωρίς εξαιρέσεις, είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία μίας κοινωνίας. Το ευαίσθητο πεδίο της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία διέπεται από ένα εκτεταμένο και πολύπλοκο δίκτυο νομοθεσίας. Η γνώση και η τήρηση των νόμων είναι υποχρεωτική και κάθε πιθανή παρέκκλιση δύναται να προκαλέσει σοβαρές κυρώσεις.

Η παροχή υπηρεσιών, ειδικά στο ευαίσθητο πεδίο της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία, απαιτεί τη διαθεσιμότητα του συμβούλου για την κάλυψη αναγκών και αιτημάτων που προκύπτουν από πελάτες και συνεργάτες. Η άμεση ανταπόκριση και η ουσιαστική υποστήριξή του για κάθε ζήτημα, όπως για παράδειγμα νομικό, τεχνικό, ιατρικό, εμπορικό, διοικητικό ή διεκπεραίωσης θεμάτων έναντι των αρχών, είναι βασικό «συστατικό» για την καλή παροχή των υπηρεσιών.

Ο σύμβουλος παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία οφείλει να διαθέτει ακεραιότητα και ευγένεια στον χαρακτήρα, αξιοπιστία στις εισηγήσεις του, σεβασμό προς τον πελάτη και το συνεργάτη, σταθερές και ξεκάθαρες θέσεις. Μόνο με αυτά ως δεδομένα είναι εφικτή η διαμόρφωση μακρόχρονων σχέσεων και συνεργασιών, που μπορούν να ικανοποιούν τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε πρόκειται για νομικά είτε για φυσικά πρόσωπα.

Τελευταία νέα

blog-image
Αύγουστος!

Για πολλούς μήνας διακοπών και για αρκετούς περίοδος εργασίας. Είτε στις διακοπές, είτε στην εργασία, η Υγεία και η Ασφάλεια παραμένουν προτεραιότητες και γι’ αυτό η Biosafety θα είναι διαθέσιμη ανελλιπώς! Επικοινωνήστε μαζί μας, στα …

blog-image
Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Αντικαπνιστικός Νόμος! Ενημερωθείτε για την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε στις 26/7/2019 και η οποία στοχεύει στην αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης αντικαπνιστικής νομοθεσίας! Ποιους αφορά; Ποιες περιπτώσεις ελέγχονται κατά προτεραιότητα; Ποιες είναι οι αρμόδιες …

blog-image
Νέο Ανοιχτό Σεμινάριο!

«ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΠΝΙΓΜΟΣ! & ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ BLS AED» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, 13:00 – 18:00 BIOSAFETY, αίθουσα εκπαίδευσης, Αιόλου 72, 3ος όροφος   Κόστος συμμετοχής  60€, πλέον ΦΠΑ   Εκπαίδευση Ενηλίκων στη: • …